• Pemilihan Keadilan 2018

KENYATAAN BERSAMA JAWATANKUASA BANTAHAN, RAYUAN DAN DISIPLIN

Adalah dimaklumkan Jawatankuasa bantahan, rayuan dan disiplin pemilihan 2018 telah bersidang pada 17hb Oktober 2018. Setelah meneliti semua aduan-aduan yang diterima berkaitan dengan proses pengundian yang berlansung setakat ini, berikut adalah keputusan mesyuarat jawatankuasa yang telah diputuskan.

Adalah dimaklumkan semua keputusan jawatankuasa ini adalah muktamad sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan dan Tatacara Pemilihan Parti 2018


1,435 views0 comments